Huisregels

De praktijk is gevestigd bij Fysiotherapie Mierlo. Samen met Fysiotherapie hebben we een aantal huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen:

  • Bij het eerste bezoek dient de identiteit te worden vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
  • Per verzekeraar en per polis kan de vergoeding voor dieetadvies verschillen. Kijk goed na of u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvies,  de praktijk draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
  • Indien een afspraak om welke reden dan ook wordt afgezegd of verzet, dient dit uiterlijk 24 uur voor de tijd gemeld te worden. Annuleren is tot 24 uur van te voren kosteloos. Daarna kan het zijn dat het hele tarief in rekening wordt gebracht. Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Hiervan kan het zijn dat u zelf de rekening ontvangt.
  • Wanneer u een afspraak hebt, hoeft u zich niet te melden. U kunt in de wachtkamer van Fysiotherapie Mierlo  plaatsnemen.
  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens algemeen geldende normen en waarden te gedragen. Inge Diëtist Mierlo & Fysiotherapie Mierlo behouden zich het recht om personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand.
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte. Inge Diëtist Mierlo & Fysiotherapie Mierlo zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.  In de praktijk mag niet worden gerookt. Huisdieren worden niet toegelaten in de praktijk.
  • Inge Diëtist Mierlo heeft een klachtenprocedure. Zie hiervoor het kopje klacht over de zorg.
  • Privacy is gewaarborgd volgens de wettelijke verplichting. Zie hiervoor ook het kopje rechten en plichten.