Klacht over de zorg

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over de zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot:

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

Hebt u een klacht en komen we er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met klachtenloket paramedici.

Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E: info@klachtenloketparamedici.nl
T: 030 310 09 29