Vergoeding

Vergoeding via de zorgverzekeraar

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor dieetadvisering via de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt voor de eerste drie uur. Hebt u nog een aanvullende verzekering, dan kan het zijn dat u voor extra vergoeding in aanmerking komt. Kijk hiervoor altijd zelf de polis na, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Bent u aangesloten bij: De Friesland of VRZ Zorginkoop, dan kunt u de factuur zelf nog indienen bij uw zorgverzekeraar. Meestal krijgt u het bedrag alsnog (voor een gedeelte) terug.

Via de basisverzekering krijgt u het intakegesprek en gemiddeld drie vervolgconsulten vergoed. Ik zal op tijd proberen aan te geven wanneer de uren vanuit de basisverzekering  op zijn. Echter, houdt dit zelf ook in de gaten, uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk.

Tarieven zonder vergoeding

Hebt u al drie uur dieetadvies vanuit de basisverzekering ontvangen en hebt u geen aanvullende verzekering, dan wordt er per kwartier € 17,50,- euro in rekening gebracht.

Aantal minuten per gesprek

Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis. Maar ook tijd voor bijvoorbeeld het opstellen van een behandelplan en/of het regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Na het intake gesprek wordt er altijd tijd gerekend voor het individueel dieetvoorschrift. Na een vervolgconsult gebeurd dit nog maar heel af en toe (bijvoorbeeld wanneer medische drinkvoeding geregeld of verlengd moet worden).

Intake gesprek – Vaak is het eerste gesprek ongeveer 60 minuten. Daarnaast wordt er na het eerste gesprek nog 30 minuten voor het individueel dieetvoorschrift gerekend.
Vervolg afspraak – 30 minuten
Weeg afspraak – 15 minuten. Een weegafspraak vindt meestal plaats wanneer we elkaar al langere tijd zien en alles goed gaat. Vaak is zo’n contact moment een stok achter de deur om veranderde leefstijl te blijven toepassen.
Afsluiten dossier – 15 minuten, indien u het prettig vindt dat er ook een eindrapportage naar de huisarts wordt gestuurd.

Gedragsverandering

Wilt u daadwerkelijk gedragsverandering creëren?  Hiervoor staat een intensieve begeleiding met regelmatig contact. De ervaring leert dat hierbij twee wekelijkse gesprekken wenselijk zijn van circa 30 minuten per keer. Dit voor ten minste drie maanden. Dit betekend dat drie uur basis verzekering niet voldoende is. Aanvullend is dan nog minstens twee uur, maar soms ook meer uren, nodig. Dit is afhankelijk per situatie. Houdt hier dan ook rekening mee.